Prosedürler

2918 sayılı Karayolları trafik kanunu
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2918&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=karayollar%C4%B1

Karayolları trafik yönetmeliği
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8182&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=karayollar%C4%B1%20trafik

TSE yönetmeliği ;
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13168&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=motorlu%20ara%C3%A7lar

TSE özel amaçlı araçlarda EK XI de belirtilen standartların uygulanmış olmasını bekler .
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13168&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=motorlu%20ara%C3%A7lar
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/04/20090430-2.htm

ÖTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve diğer kanunlar, yönetmelikler ve tebliğlerlerle ilgili mevzuatlara buradan ulaşabilirsinz.
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=U2FzkcCN5oq9Xmr2&type=teblig

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde
(2001/116/AT ile Değişik 98/14/AT) – http://www.ukkf.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=38

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)
Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/06/20050621-11.htm